Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Kalendarz wydarzeń

15 Kwi 2020 08: 00 - 08:00
V EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI I EXPO E-LEARNING FUSION 2020

280x280

Oferta

Korzyści z członkostwa

01
Cykliczne spotkania członków celem promowania osiągnięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
02
Rekomendacje do wskazanych partnerów biznesowych, promocja w wydawnictwach MZHPiU.
03
Opieka prawna, upowszechnianie informacji o nowych regulacjach prawnych, przepisach.
04
Pomagamy uzyskać wsparcie w ramach projektów: szkoleniowych, inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych

Oferty członków