Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Kalendarz wydarzeń

24 Lis 2017 11: 30 - 12:00
SEMINARIUM SZKOLENIOWE KPB UNI-BUD

Europejski Kongres

europejski kongres

Oferta

Korzyści z członkostwa

01
Cykliczne spotkania członków celem promowania osiągnięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
02
Rekomendacje do wskazanych partnerów biznesowych, promocja w wydawnictwach MZHPiU.
03
Opieka prawna, upowszechnianie informacji o nowych regulacjach prawnych, przepisach.
04
Pomagamy uzyskać wsparcie w ramach projektów: szkoleniowych, inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych

Oferty członków

O nas